Category Archives: הובלות בתל אביב

הובלת מקרר ברמת גן

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר ברמת גן

החברה שלנו מספקת את שירות הפריקה של ציוד בבית או המשרד החדש כבר כמעט 14 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.90 ל-215.51 ₪ בין 185.80 ל-203.13 ₪ בין 183.50 ל-203.29 ₪ בין 164.29 ל-183.75 ₪ בין 163.45 ל-183.49 ₪ לקומה 0
בין 193.89 ל-213.89 ₪ בין 193.86 ל-213.51 ₪ בין 183.59 ל-204.54 ₪ בין 185.64 ל-203.30 ₪ בין 165.46 ל-185.85 ₪ לקומה 1
בין 205.47 ל-223.72 ₪ בין 205.67 ל-223.57 ₪ בין 194.48 ל-214.94 ₪ בין 183.98 ל-203.42 ₪ בין 184.36 ל-203.63 ₪ לקומה 2
בין 213.33 ל-235.94 ₪ בין 214.33 ל-233.72 ₪ בין 205.43 ל-225.65 ₪ בין 193.64 ל-214.52 ₪ בין 183.59 ל-205.24 ₪ לקומה 3
בין 234.32 ל-255.35 ₪ בין 214.30 ל-233.79 ₪ בין 204.43 ל-225.24 ₪ בין 195.52 ל-214.53 ₪ בין 195.16 ל-213.51 ₪ לקומה 4