Category Archives: הובלות בצפון

הובלת מקרר בנהריה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בנהריה

אתם יכולים לסמוך על החברה שלנו בעיניים עצומות כי היא פועלת בתחום ההובלה כבר יותר מעשרים שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.83 ל-214.48 ₪ בין 185.36 ל-205.69 ₪ בין 185.24 ל-205.60 ₪ בין 164.32 ל-184.39 ₪ בין 165.79 ל-184.85 ₪ לקומה 0
בין 195.42 ל-213.74 ₪ בין 194.73 ל-215.23 ₪ בין 185.96 ל-205.12 ₪ בין 183.90 ל-205.55 ₪ בין 163.18 ל-183.54 ₪ לקומה 1
בין 203.55 ל-225.17 ₪ בין 203.77 ל-225.12 ₪ בין 195.56 ל-215.52 ₪ בין 184.32 ל-204.20 ₪ בין 184.70 ל-205.25 ₪ לקומה 2
בין 214.58 ל-233.23 ₪ בין 213.41 ל-234.94 ₪ בין 203.34 ל-224.35 ₪ בין 193.36 ל-215.44 ₪ בין 185.25 ל-204.12 ₪ לקומה 3
בין 235.92 ל-255.55 ₪ בין 214.63 ל-233.35 ₪ בין 204.51 ל-223.13 ₪ בין 193.26 ל-215.70 ₪ בין 194.84 ל-215.14 ₪ לקומה 4