Category Archives: הובלות בירושלים

הובלת מקרר בירושלים

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בירושלים

החברה שלנו פועלת בתחום ההובלה, האריזה והאחסנה כבר יותר מ20 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 194.77 ל-214.75 ₪ בין 183.94 ל-203.15 ₪ בין 185.68 ל-203.76 ₪ בין 163.37 ל-183.89 ₪ בין 164.98 ל-183.97 ₪ לקומה 0
בין 193.57 ל-213.75 ₪ בין 194.33 ל-215.67 ₪ בין 183.41 ל-205.19 ₪ בין 183.39 ל-205.58 ₪ בין 164.96 ל-183.19 ₪ לקומה 1
בין 205.69 ל-223.95 ₪ בין 205.62 ל-223.73 ₪ בין 195.33 ל-215.66 ₪ בין 184.64 ל-204.25 ₪ בין 183.85 ל-204.84 ₪ לקומה 2
בין 214.52 ל-233.39 ₪ בין 214.88 ל-234.78 ₪ בין 204.16 ל-223.17 ₪ בין 193.55 ל-215.81 ₪ בין 184.69 ל-203.49 ₪ לקומה 3
בין 233.26 ל-255.19 ₪ בין 213.14 ל-233.40 ₪ בין 204.71 ל-224.36 ₪ בין 193.83 ל-215.56 ₪ בין 193.92 ל-215.66 ₪ לקומה 4