Category Archives: הובלות ביהודה ושומרון

הובלת מקרר במודיעין עילית

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר במודיעין עילית

החברה שלנו מספקת שירותי אריזה וציוד לשם אריזה כבר יותר מ12 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.13 ל-213.48 ₪ בין 185.47 ל-205.60 ₪ בין 183.16 ל-204.86 ₪ בין 163.94 ל-185.72 ₪ בין 165.35 ל-185.44 ₪ לקומה 0
בין 194.34 ל-214.38 ₪ בין 194.93 ל-213.54 ₪ בין 185.47 ל-203.84 ₪ בין 184.81 ל-204.25 ₪ בין 165.13 ל-185.33 ₪ לקומה 1
בין 204.45 ל-223.16 ₪ בין 205.65 ל-223.67 ₪ בין 195.24 ל-213.34 ₪ בין 184.57 ל-205.51 ₪ בין 184.95 ל-205.41 ₪ לקומה 2
בין 214.16 ל-234.42 ₪ בין 215.58 ל-233.79 ₪ בין 203.18 ל-223.51 ₪ בין 194.66 ל-213.53 ₪ בין 184.92 ל-203.38 ₪ לקומה 3
בין 234.93 ל-253.56 ₪ בין 215.58 ל-235.96 ₪ בין 203.54 ל-224.63 ₪ בין 194.54 ל-215.12 ₪ בין 193.16 ל-215.42 ₪ לקומה 4