Category Archives: הובלות בחיפה

הובלת מקרר בחדרה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בחדרה

החברה שלנו פועלת בתחום ההובלה והאחסנה כבר יותר מ32 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.96 ל-213.91 ₪ בין 184.38 ל-205.13 ₪ בין 185.68 ל-205.71 ₪ בין 165.52 ל-185.99 ₪ בין 163.28 ל-185.90 ₪ לקומה 0
בין 193.54 ל-213.96 ₪ בין 194.88 ל-215.28 ₪ בין 183.52 ל-204.57 ₪ בין 183.29 ל-204.47 ₪ בין 163.30 ל-183.25 ₪ לקומה 1
בין 203.83 ל-224.35 ₪ בין 204.24 ל-223.53 ₪ בין 193.25 ל-214.53 ₪ בין 184.99 ל-205.22 ₪ בין 184.60 ל-203.58 ₪ לקומה 2
בין 215.82 ל-234.45 ₪ בין 214.47 ל-235.62 ₪ בין 205.36 ל-223.60 ₪ בין 195.89 ל-213.69 ₪ בין 183.56 ל-203.13 ₪ לקומה 3
בין 233.49 ל-254.86 ₪ בין 214.50 ל-234.87 ₪ בין 203.89 ל-223.86 ₪ בין 195.74 ל-213.22 ₪ בין 195.97 ל-214.73 ₪ לקומה 4