Category Archives: הובלות בדרום

הובלת מקרר באשדוד

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר באשדוד

החברה שלנו הינה מאוד אמינה ופועלת בשוק ההובלה הישראלי כבר כמעט עשרים שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.83 ל-213.44 ₪ בין 185.66 ל-203.71 ₪ בין 185.53 ל-204.22 ₪ בין 164.37 ל-183.64 ₪ בין 163.96 ל-183.41 ₪ לקומה 0
בין 195.36 ל-215.86 ₪ בין 193.12 ל-213.44 ₪ בין 185.94 ל-204.57 ₪ בין 185.43 ל-205.53 ₪ בין 163.35 ל-184.22 ₪ לקומה 1
בין 203.39 ל-224.99 ₪ בין 204.76 ל-225.28 ₪ בין 193.80 ל-214.67 ₪ בין 183.40 ל-205.21 ₪ בין 184.22 ל-205.60 ₪ לקומה 2
בין 215.75 ל-235.54 ₪ בין 214.88 ל-233.42 ₪ בין 204.85 ל-224.97 ₪ בין 194.22 ל-213.56 ₪ בין 184.55 ל-204.22 ₪ לקומה 3
בין 233.73 ל-254.44 ₪ בין 215.13 ל-234.99 ₪ בין 204.78 ל-223.31 ₪ בין 194.34 ל-214.65 ₪ בין 195.88 ל-215.91 ₪ לקומה 4