Monthly Archives: Март 2014

הובלת מקרר בטבריה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בטבריה

החברה שלנו הינה בעלת ניסיון רב בתחום ההובלה של ציוד מכל סוג ובכל גודל.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.35 ל-213.73 ₪ בין 184.22 ל-205.32 ₪ בין 185.42 ל-205.46 ₪ בין 163.93 ל-183.56 ₪ בין 165.21 ל-185.89 ₪ לקומה 0
בין 193.32 ל-213.65 ₪ בין 195.68 ל-215.45 ₪ בין 185.82 ל-203.26 ₪ בין 185.95 ל-204.36 ₪ בין 163.14 ל-183.46 ₪ לקומה 1
בין 203.92 ל-224.36 ₪ בין 205.12 ל-225.89 ₪ בין 193.38 ל-213.33 ₪ בין 183.23 ל-203.59 ₪ בין 184.63 ל-204.45 ₪ לקומה 2
בין 213.23 ל-234.88 ₪ בין 215.82 ל-235.86 ₪ בין 203.74 ל-224.31 ₪ בין 195.66 ל-214.31 ₪ בין 183.56 ל-204.80 ₪ לקומה 3
בין 233.39 ל-255.46 ₪ בין 214.26 ל-234.19 ₪ בין 203.58 ל-225.36 ₪ בין 195.35 ל-213.41 ₪ בין 195.13 ל-215.20 ₪ לקומה 4