Monthly Archives: Ноябрь 2013

הובלת מקרר בנצרת

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בנצרת

החברה שלנו מספקת ארגזים מסוגים שונים ללקוחות כבר יותר מעשור.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.70 ל-213.41 ₪ בין 183.97 ל-204.57 ₪ בין 183.21 ל-204.83 ₪ בין 164.84 ל-183.68 ₪ בין 165.83 ל-184.33 ₪ לקומה 0
בין 195.31 ל-214.61 ₪ בין 193.77 ל-213.28 ₪ בין 185.15 ל-204.92 ₪ בין 185.94 ל-204.95 ₪ בין 164.29 ל-185.91 ₪ לקומה 1
בין 203.98 ל-223.65 ₪ בין 205.66 ל-225.32 ₪ בין 194.53 ל-215.14 ₪ בין 184.84 ל-205.57 ₪ בין 184.67 ל-203.78 ₪ לקומה 2
בין 214.24 ל-234.29 ₪ בין 215.25 ל-233.13 ₪ בין 203.15 ל-224.75 ₪ בין 195.59 ל-215.84 ₪ בין 185.73 ל-204.68 ₪ לקומה 3
בין 235.35 ל-253.68 ₪ בין 214.74 ל-235.43 ₪ בין 205.91 ל-224.64 ₪ בין 193.67 ל-213.69 ₪ בין 195.95 ל-214.43 ₪ לקומה 4