Monthly Archives: Август 2013

הובלת מקרר ברחובות

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר ברחובות

החברה שלנו הינה בעלת מוניטין חיובי ביותר ופועלת בתחום האחסנה כבר יותר מ37 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.89 ל-215.91 ₪ בין 183.65 ל-204.33 ₪ בין 185.68 ל-203.32 ₪ בין 163.83 ל-185.15 ₪ בין 163.74 ל-183.68 ₪ לקומה 0
בין 194.36 ל-214.45 ₪ בין 195.57 ל-215.47 ₪ בין 184.73 ל-204.34 ₪ בין 183.44 ל-205.68 ₪ בין 164.48 ל-183.82 ₪ לקומה 1
בין 204.38 ל-224.63 ₪ בין 204.46 ל-224.44 ₪ בין 193.78 ל-214.52 ₪ בין 183.77 ל-204.36 ₪ בין 185.12 ל-204.51 ₪ לקומה 2
בין 213.94 ל-234.75 ₪ בין 215.78 ל-235.97 ₪ בין 203.12 ל-224.81 ₪ בין 194.32 ל-213.82 ₪ בין 185.38 ל-203.12 ₪ לקומה 3
בין 234.38 ל-253.27 ₪ בין 215.98 ל-234.35 ₪ בין 203.30 ל-223.91 ₪ בין 195.31 ל-215.28 ₪ בין 193.79 ל-213.38 ₪ לקומה 4