Monthly Archives: Июль 2013

הובלת מקרר בבית שמש

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בבית שמש

החברה שלנו הינה אמינה וותיקה מאוד וקיימת החל משנת 1975.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.47 ל-213.72 ₪ בין 184.19 ל-205.57 ₪ בין 185.40 ל-203.88 ₪ בין 163.24 ל-185.61 ₪ בין 165.57 ל-185.27 ₪ לקומה 0
בין 194.70 ל-214.18 ₪ בין 194.26 ל-213.57 ₪ בין 183.91 ל-204.89 ₪ בין 183.97 ל-204.14 ₪ בין 164.68 ל-183.74 ₪ לקומה 1
בין 204.96 ל-224.71 ₪ בין 204.32 ל-224.13 ₪ בין 194.97 ל-215.13 ₪ בין 183.16 ל-204.68 ₪ בין 185.35 ל-205.84 ₪ לקומה 2
בין 215.39 ל-233.93 ₪ בין 215.29 ל-234.24 ₪ בין 205.69 ל-223.44 ₪ בין 195.18 ל-215.40 ₪ בין 185.73 ל-205.88 ₪ לקומה 3
בין 233.68 ל-255.88 ₪ בין 214.40 ל-233.91 ₪ בין 203.63 ל-224.22 ₪ בין 194.88 ל-214.66 ₪ בין 195.29 ל-215.71 ₪ לקומה 4