Monthly Archives: Май 2013

הובלת מקרר בגבעתיים

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בגבעתיים

החברה שלנו הינה בעלת מחסנים חדישים ופועלת בתחום האחסנה עוד משנת 1982.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.44 ל-215.96 ₪ בין 185.45 ל-204.59 ₪ בין 184.13 ל-204.39 ₪ בין 163.57 ל-185.73 ₪ בין 163.69 ל-183.21 ₪ לקומה 0
בין 195.44 ל-214.19 ₪ בין 193.26 ל-213.29 ₪ בין 183.86 ל-203.71 ₪ בין 185.35 ל-204.32 ₪ בין 164.34 ל-185.48 ₪ לקומה 1
בין 205.50 ל-225.96 ₪ בין 203.95 ל-225.16 ₪ בין 193.45 ל-214.44 ₪ בין 185.71 ל-205.75 ₪ בין 183.78 ל-204.88 ₪ לקומה 2
בין 214.13 ל-235.61 ₪ בין 213.40 ל-235.86 ₪ בין 204.55 ל-223.37 ₪ בין 194.61 ל-214.45 ₪ בין 183.97 ל-205.72 ₪ לקומה 3
בין 234.99 ל-253.83 ₪ בין 213.32 ל-235.74 ₪ בין 203.90 ל-223.18 ₪ בין 193.36 ל-215.23 ₪ בין 194.67 ל-214.18 ₪ לקומה 4