Monthly Archives: Апрель 2013

הובלת מקרר בתל אביב-יפו

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בתל אביב-יפו

תחום ההובלה בארץ מפותח כבר שנים רבות ופועלות חברות הובלה רבות ומנוסות מאוד.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.86 ל-215.83 ₪ בין 183.47 ל-204.17 ₪ בין 183.75 ל-204.64 ₪ בין 165.67 ל-184.19 ₪ בין 164.98 ל-183.28 ₪ לקומה 0
בין 194.48 ל-214.77 ₪ בין 193.69 ל-215.24 ₪ בין 183.26 ל-205.92 ₪ בין 185.31 ל-203.96 ₪ בין 164.59 ל-184.77 ₪ לקומה 1
בין 204.44 ל-223.92 ₪ בין 205.51 ל-223.55 ₪ בין 193.40 ל-215.65 ₪ בין 183.65 ל-204.90 ₪ בין 183.70 ל-205.49 ₪ לקומה 2
בין 215.84 ל-234.65 ₪ בין 215.79 ל-234.64 ₪ בין 205.85 ל-224.80 ₪ בין 193.62 ל-215.22 ₪ בין 183.20 ל-203.60 ₪ לקומה 3
בין 234.53 ל-254.64 ₪ בין 213.12 ל-235.72 ₪ בין 203.93 ל-224.81 ₪ בין 193.64 ל-215.53 ₪ בין 195.61 ל-215.80 ₪ לקומה 4