Monthly Archives: Февраль 2013

הובלת מקרר בהרצליה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בהרצליה

החברה שלנו מספקת את שירות האריזה המקצועי והמיומן ביותר במהלך 16 השנים האחרונות.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.79 ל-215.72 ₪ בין 183.80 ל-205.66 ₪ בין 185.32 ל-205.42 ₪ בין 164.83 ל-183.27 ₪ בין 164.33 ל-185.20 ₪ לקומה 0
בין 193.57 ל-215.35 ₪ בין 193.20 ל-214.87 ₪ בין 185.16 ל-203.62 ₪ בין 183.69 ל-204.62 ₪ בין 163.17 ל-184.25 ₪ לקומה 1
בין 204.73 ל-225.28 ₪ בין 203.18 ל-225.79 ₪ בין 195.34 ל-215.14 ₪ בין 184.37 ל-204.62 ₪ בין 184.97 ל-203.36 ₪ לקומה 2
בין 214.90 ל-233.43 ₪ בין 213.88 ל-235.47 ₪ בין 205.34 ל-225.98 ₪ בין 193.23 ל-213.57 ₪ בין 185.27 ל-205.55 ₪ לקומה 3
בין 233.89 ל-254.45 ₪ בין 213.22 ל-235.28 ₪ בין 204.75 ל-224.20 ₪ בין 193.64 ל-214.13 ₪ בין 193.47 ל-213.64 ₪ לקומה 4