Monthly Archives: Декабрь 2012

הובלת מקרר בבת ים

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בבת ים

החברה המנוסה שלנו פועלת בתחום האריזה והאחסנה כבר למעלה מעשרים שנה .

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 194.75 ל-215.59 ₪ בין 184.89 ל-203.96 ₪ בין 185.97 ל-204.87 ₪ בין 164.31 ל-185.93 ₪ בין 165.73 ל-185.22 ₪ לקומה 0
בין 194.35 ל-214.64 ₪ בין 193.97 ל-214.59 ₪ בין 184.74 ל-204.48 ₪ בין 184.44 ל-203.23 ₪ בין 165.57 ל-184.85 ₪ לקומה 1
בין 203.51 ל-223.34 ₪ בין 204.78 ל-224.41 ₪ בין 193.46 ל-213.62 ₪ בין 184.53 ל-203.27 ₪ בין 183.86 ל-204.33 ₪ לקומה 2
בין 215.89 ל-233.74 ₪ בין 215.21 ל-234.91 ₪ בין 203.46 ל-224.68 ₪ בין 195.25 ל-214.99 ₪ בין 183.31 ל-204.36 ₪ לקומה 3
בין 235.31 ל-255.99 ₪ בין 214.76 ל-233.30 ₪ בין 203.53 ל-225.12 ₪ בין 195.30 ל-215.59 ₪ בין 194.61 ל-215.72 ₪ לקומה 4