Monthly Archives: Август 2012

הובלת מקרר בבת ים

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בבת ים

החברה שלנו הינה בעלת ותק של 35 שנה בתחום האריזה והאחסנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.87 ל-213.47 ₪ בין 183.31 ל-205.71 ₪ בין 184.19 ל-203.52 ₪ בין 164.41 ל-185.76 ₪ בין 165.61 ל-184.31 ₪ לקומה 0
בין 194.21 ל-213.79 ₪ בין 195.34 ל-214.58 ₪ בין 185.24 ל-205.61 ₪ בין 185.78 ל-203.78 ₪ בין 163.36 ל-183.74 ₪ לקומה 1
בין 205.40 ל-224.54 ₪ בין 203.40 ל-223.33 ₪ בין 195.18 ל-215.45 ₪ בין 183.40 ל-203.18 ₪ בין 183.16 ל-203.71 ₪ לקומה 2
בין 214.82 ל-234.72 ₪ בין 213.31 ל-233.21 ₪ בין 203.36 ל-224.12 ₪ בין 194.80 ל-213.48 ₪ בין 184.28 ל-203.57 ₪ לקומה 3
בין 234.71 ל-253.19 ₪ בין 215.88 ל-235.26 ₪ בין 204.74 ל-224.39 ₪ בין 195.42 ל-213.42 ₪ בין 195.64 ל-214.72 ₪ לקומה 4