Monthly Archives: Июль 2012

הובלת מקרר ברמת השרון

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר ברמת השרון

החברה שלנו פועלת בתחום ההובלה האווירית כבר יותר מ15 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 194.76 ל-215.47 ₪ בין 185.82 ל-204.90 ₪ בין 185.21 ל-204.75 ₪ בין 163.52 ל-183.80 ₪ בין 165.93 ל-183.66 ₪ לקומה 0
בין 194.86 ל-213.93 ₪ בין 194.15 ל-214.15 ₪ בין 184.34 ל-203.67 ₪ בין 183.29 ל-205.32 ₪ בין 163.73 ל-183.75 ₪ לקומה 1
בין 203.45 ל-223.97 ₪ בין 205.74 ל-224.22 ₪ בין 194.61 ל-214.72 ₪ בין 184.29 ל-205.14 ₪ בין 185.46 ל-203.28 ₪ לקומה 2
בין 215.37 ל-234.93 ₪ בין 213.90 ל-233.64 ₪ בין 204.56 ל-223.69 ₪ בין 195.26 ל-215.44 ₪ בין 183.55 ל-205.37 ₪ לקומה 3
בין 235.86 ל-254.65 ₪ בין 215.44 ל-235.79 ₪ בין 204.62 ל-225.30 ₪ בין 193.97 ל-215.23 ₪ בין 193.38 ל-213.23 ₪ לקומה 4