Monthly Archives: Июнь 2012

הובלת מקרר בחיפה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בחיפה

החברה שלנו הינה בעלת ניסיון רב בתחומים רבים מלבד ההובלה והינה קיימת עוד משנת 1977.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.86 ל-214.36 ₪ בין 183.63 ל-205.78 ₪ בין 184.57 ל-203.22 ₪ בין 165.44 ל-184.56 ₪ בין 164.24 ל-184.31 ₪ לקומה 0
בין 193.36 ל-214.45 ₪ בין 194.12 ל-215.76 ₪ בין 185.15 ל-203.68 ₪ בין 185.67 ל-205.90 ₪ בין 164.28 ל-183.83 ₪ לקומה 1
בין 203.34 ל-225.80 ₪ בין 203.34 ל-225.33 ₪ בין 195.43 ל-214.89 ₪ בין 185.65 ל-203.64 ₪ בין 184.95 ל-204.81 ₪ לקומה 2
בין 215.42 ל-235.57 ₪ בין 214.93 ל-234.16 ₪ בין 204.69 ל-225.65 ₪ בין 194.67 ל-214.72 ₪ בין 185.68 ל-205.81 ₪ לקומה 3
בין 233.18 ל-254.23 ₪ בין 214.95 ל-234.13 ₪ בין 204.17 ל-224.15 ₪ בין 193.39 ל-213.28 ₪ בין 193.82 ל-213.13 ₪ לקומה 4