Monthly Archives: Апрель 2012

הובלת מקרר בהוד השרון

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בהוד השרון

החברה שלנו הינה בעלת ניסיון רב בתחום האריזה של פריטים גדולים וכבדים וגם של פריטים קלים וקטנים ופועלת בתחום זה החל משנת 2001.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.18 ל-215.14 ₪ בין 184.69 ל-203.22 ₪ בין 185.24 ל-205.45 ₪ בין 165.34 ל-184.16 ₪ בין 165.45 ל-184.31 ₪ לקומה 0
בין 195.88 ל-214.31 ₪ בין 195.86 ל-215.47 ₪ בין 183.57 ל-205.48 ₪ בין 184.33 ל-203.22 ₪ בין 164.68 ל-184.38 ₪ לקומה 1
בין 203.69 ל-225.45 ₪ בין 205.94 ל-223.81 ₪ בין 194.77 ל-213.99 ₪ בין 184.78 ל-203.20 ₪ בין 183.93 ל-204.55 ₪ לקומה 2
בין 215.99 ל-235.43 ₪ בין 215.91 ל-235.23 ₪ בין 205.50 ל-225.14 ₪ בין 193.84 ל-214.96 ₪ בין 185.65 ל-205.27 ₪ לקומה 3
בין 234.34 ל-255.75 ₪ בין 215.69 ל-233.67 ₪ בין 205.68 ל-225.57 ₪ בין 195.74 ל-215.60 ₪ בין 195.79 ל-214.79 ₪ לקומה 4