Monthly Archives: Март 2012

הובלת מקרר בקריית גת

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בקריית גת

כל חברת הובלות מקצועית צריכה לפעול יחדיו לפחות כחמש שנים ולהיות בעלת צוות מובילים יציב וקבוע.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.62 ל-214.55 ₪ בין 183.23 ל-205.16 ₪ בין 184.36 ל-205.27 ₪ בין 163.43 ל-184.27 ₪ בין 163.83 ל-184.35 ₪ לקומה 0
בין 195.80 ל-213.24 ₪ בין 193.36 ל-213.47 ₪ בין 183.57 ל-203.97 ₪ בין 185.50 ל-204.47 ₪ בין 163.21 ל-185.54 ₪ לקומה 1
בין 203.22 ל-225.27 ₪ בין 204.60 ל-224.50 ₪ בין 193.60 ל-213.45 ₪ בין 185.68 ל-205.26 ₪ בין 184.30 ל-204.36 ₪ לקומה 2
בין 214.62 ל-235.47 ₪ בין 213.54 ל-235.14 ₪ בין 203.27 ל-225.90 ₪ בין 195.14 ל-214.92 ₪ בין 185.55 ל-203.64 ₪ לקומה 3
בין 234.23 ל-253.36 ₪ בין 214.92 ל-235.80 ₪ בין 203.93 ל-223.45 ₪ בין 195.31 ל-213.91 ₪ בין 195.38 ל-215.13 ₪ לקומה 4