Monthly Archives: Февраль 2012

הובלת מקרר בבית שמש

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בבית שמש

כל חברת הובלות מהימנה צריכה להיות בעלת ותק וניסיון בתחום ההובלה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 193.70 ל-214.52 ₪ בין 183.30 ל-203.81 ₪ בין 184.42 ל-204.41 ₪ בין 163.39 ל-185.47 ₪ בין 163.34 ל-185.84 ₪ לקומה 0
בין 193.31 ל-215.57 ₪ בין 195.25 ל-214.16 ₪ בין 183.21 ל-203.58 ₪ בין 184.36 ל-205.64 ₪ בין 164.72 ל-185.17 ₪ לקומה 1
בין 203.67 ל-224.28 ₪ בין 203.79 ל-225.97 ₪ בין 193.35 ל-214.99 ₪ בין 184.32 ל-203.56 ₪ בין 184.84 ל-205.88 ₪ לקומה 2
בין 214.15 ל-234.20 ₪ בין 213.18 ל-233.56 ₪ בין 205.25 ל-225.73 ₪ בין 194.36 ל-215.45 ₪ בין 183.79 ל-203.69 ₪ לקומה 3
בין 235.89 ל-253.18 ₪ בין 213.84 ל-234.65 ₪ בין 203.59 ל-224.51 ₪ בין 195.49 ל-213.94 ₪ בין 195.77 ל-215.37 ₪ לקומה 4