Monthly Archives: Декабрь 2011

הובלת מקרר באילת

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר באילת

החברה שלנו מספקת מחסנים המיועדים לשם אחסנה כבר יותר מ29 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.35 ל-215.61 ₪ בין 184.51 ל-205.83 ₪ בין 185.80 ל-203.12 ₪ בין 163.15 ל-183.70 ₪ בין 165.42 ל-185.98 ₪ לקומה 0
בין 194.62 ל-213.46 ₪ בין 194.92 ל-214.55 ₪ בין 184.46 ל-204.75 ₪ בין 185.32 ל-205.12 ₪ בין 165.47 ל-184.87 ₪ לקומה 1
בין 203.82 ל-224.34 ₪ בין 203.84 ל-224.21 ₪ בין 193.69 ל-213.65 ₪ בין 184.77 ל-205.16 ₪ בין 185.76 ל-203.50 ₪ לקומה 2
בין 215.20 ל-234.58 ₪ בין 215.76 ל-235.74 ₪ בין 203.57 ל-225.29 ₪ בין 195.68 ל-215.75 ₪ בין 183.33 ל-203.14 ₪ לקומה 3
בין 234.94 ל-254.34 ₪ בין 214.22 ל-235.50 ₪ בין 203.38 ל-224.48 ₪ בין 193.74 ל-213.88 ₪ בין 193.87 ל-213.76 ₪ לקומה 4