Monthly Archives: Ноябрь 2011

הובלת מקרר בלוד

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בלוד

החברה שלנו מחוייבת לרמת השירות הגבוהה ביותר כבר יותר מ35 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 194.41 ל-215.57 ₪ בין 183.94 ל-204.22 ₪ בין 185.18 ל-205.81 ₪ בין 163.32 ל-183.64 ₪ בין 163.65 ל-185.25 ₪ לקומה 0
בין 194.78 ל-214.45 ₪ בין 195.38 ל-214.68 ₪ בין 184.24 ל-203.39 ₪ בין 185.88 ל-203.61 ₪ בין 165.60 ל-185.70 ₪ לקומה 1
בין 203.87 ל-224.42 ₪ בין 205.94 ל-224.73 ₪ בין 195.69 ל-215.78 ₪ בין 185.20 ל-205.70 ₪ בין 184.21 ל-203.81 ₪ לקומה 2
בין 215.73 ל-233.31 ₪ בין 215.17 ל-233.89 ₪ בין 203.56 ל-223.95 ₪ בין 195.85 ל-213.99 ₪ בין 184.45 ל-203.42 ₪ לקומה 3
בין 233.85 ל-254.45 ₪ בין 213.22 ל-233.33 ₪ בין 205.13 ל-223.59 ₪ בין 195.77 ל-215.94 ₪ בין 195.28 ל-213.48 ₪ לקומה 4