Monthly Archives: Октябрь 2011

הובלת מקרר בחיפה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בחיפה

החברה שלנו מחוייבת לרמת השירות הגבוהה ביותר כבר יותר מ19 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 194.93 ל-214.95 ₪ בין 184.66 ל-204.79 ₪ בין 184.55 ל-203.16 ₪ בין 165.56 ל-185.99 ₪ בין 165.40 ל-185.96 ₪ לקומה 0
בין 195.50 ל-213.13 ₪ בין 194.81 ל-213.14 ₪ בין 185.95 ל-205.36 ₪ בין 185.43 ל-203.70 ₪ בין 164.56 ל-183.98 ₪ לקומה 1
בין 205.50 ל-225.44 ₪ בין 205.71 ל-223.83 ₪ בין 195.87 ל-215.24 ₪ בין 185.87 ל-204.25 ₪ בין 183.97 ל-205.38 ₪ לקומה 2
בין 214.82 ל-235.69 ₪ בין 215.84 ל-234.26 ₪ בין 205.21 ל-223.31 ₪ בין 193.52 ל-214.71 ₪ בין 185.23 ל-204.99 ₪ לקומה 3
בין 235.88 ל-254.44 ₪ בין 215.21 ל-233.13 ₪ בין 204.52 ל-225.53 ₪ בין 193.78 ל-215.37 ₪ בין 193.70 ל-214.40 ₪ לקומה 4